EZS Jablotron - OASiS 868 MHz

Oasis je moderní drátový a bezdrátový zabezpečovací systém určený k ochraně objektů. Hodí se jak pro obytné prostory, tak i obchody, kanceláře, sklady atd. Může hlásit vloupání, požár, zatopení vodou, nebezpečí mrazu, nebezpečí přehřátí, zdravotní obtíže, přepadení a případně další rizika. Posílají při poplachu fotografie (na mobilní telefon a počítač). Díky tomu je vidět co se v místě skutečně děje.

 

50 adres pro přiřazení prvků (prvkem se rozumí: detektor, klávesnice, dálkový ovládač, siréna nebo drátový vstup)

50 adres pro přiřazení oprávněných uživatelů (uživatel může systém ovládat číselným kódem, bezdotykovým čipem nebo kartou). Zabezpečovací systém zaznamenává veškeré ovládání do paměti a lze také nastavit, že pomocí SMS hlásí příchod a odchod uživatelů do objektu (např. pro sledování přítomnosti pracovníků, hlídání návratu dětí domů apod.)

Bezdrátové prvky komunikují kryptovaným protokolem v pásmu 868MHz na vzdálenost několika stovek metrů. Antény jednotlivých prvků jsou skryty uvnitř a systém provádí nepřetržitou kontrolu připravenosti bezdrátových prvků (každých 9 minut)

Všechny klávesnice systému obsahují čtečku bezdotykových identifikačních čipů a mají zabudovaný LCD displej, který poskytuje srozumitelné a přehledné informace o stavu systému

Možné je střežit buď celý dům, nebo jej lze střežit ve 2 stupních částečného střežení (A, AB, ABC), nastavit lze také nezávislé střežení 2 nezávislých sektorů v domě (např. dvougenereční RD)

Bezdrátové prvky jsou napájeny lithiovými bateriemi, které mají typickou dobu životnosti cca 3 roky. Vybití baterie systém hlásí (uživateli ale také servisnímu technikovi)

 

Ústředny

Klávesnice

Detektory

Sirény

Ovladače

Komunikátory